X
تبلیغات
دریافت کد پیغام خوش آمدگویی

دریافت کد پیغام خوش آمدگویی

غصه های لعنتی

غصه های لعنتی

دنیا تنهایی های زیادی داره اما تنهایی من دنیایی داره …

سلام به وب من خوش اومدی اما از شما که وب منو واسه خوندن انتخاب کردی خواهش میکنم نگید وب غمگینه... اسم وب من غصه های لعنتیه پس میخوام از غصه هایی که رو قلبم تلنبار شده بنویسم. اگه وبم زیادی ناراحتت میکنه همین الان این وب رو ببند اگه که نه سنگ صبورم باش و باهام همراه شو... مرهم هم یادت نره واسم بزاری... ممنون از حضور همتون...

| | وندا |

| | وندا |
نمی دانی چه دردی دارد وقتی حالم در واژه ها هم نمی گنجد !

| | وندا |

| | وندا |

سیزده را همه عالم به در امروز از شهر
من خود آن سیزدهم کز همه عالم بدرم...

| | وندا |

| | وندا |


هرهزارسال یک بار فرشته ها قالی جهان را درهفت آسمان می تکانند
تا گرد وخاک هزارساله اش بریزد وهرباربا خود می گویند:
این نیست قالی که انسان قرار بود ببافد
این فرش فاجعه است...
با زمینه سرخ خون...
و حاشیه های کبود معصیت ...
با طرح های گناه و نقش بر جسته های ستم...
فرشته ها گریه می کنند و قالی آدم را می تکانند
و دوباره با اندوه بر زمین پهنش می کنند.
رنگ در رنگ ... گره در گره ... نقش در نقش ...
قالی بزرگی است زندگی...
که تو می بافی و من می بافم و او می بافد
همه بافنده ایم
می بافیم و نقش می زنیم
می بافیم و رج به رج بالا می بریم
می بافیم و می گستریم
دار این جهان را خدا به پا کرد.
و خدا بود که فرمود: ببافید و آدم نخستین گره را بر پود زندگی زد.
هر که آمد گره ای تازه زد و رنگی ریخت و طرحی بافت.
چنین شد که قالی آدمی رنگ رنگ شد
آمیزه ای از زیبا و نا زیبا...
سایه روشنی از گناه و صواب...
گره تو هم بر این قالی خواهد ماند
طرح و نقشت نیز...
وهزارها سال بعدآدمیان برفرشی خواهند زیست که گوشه ای ازآن را تو بافته ای
کاش گوشه را که سهم توست زیبا تر ببافی...


نوروز همتون مبارک

| | وندا |
امسالم گذشت نمی دونم چی بگم،هرچی بود گذشت نمی گم خیلی بد بود. سال 91 خیلی بد بود ولی سال 92 یکم بهتر بود، تشکر میکنم از همه ی دوستانی که زحمت کشیدن وقت گذاشتن وب رو خوندن، کمک کردن بهم، چه دوستان مجازی چه دوستان خارج از نت. دلم تنگ میشه واسه سال 92 من این آخرای سال 92 یه کارایی کردم خواستم یکم زندگیم دگرگون بشه یه قولایی دادم ،یه قسمایی خوردم، باید پاش وایسم اینکه میگم باید یعنی باید...

خلاصه که ایشاالله سال1393 واستون پر از برکت و شادی و خوشی و هر چیز خوب باشه دوستتون دارم امیدوارم عید به همتون خوش بگذره...

| | وندا |

سلام من دارم میرم مشهد...

برم از امام رضا(ع) واسه غصه های لعنتیم مرهم بگیرم... واسه شمام دعا میکنم....

| | وندا |

| | وندا |


خدایا چرا هیچ کس نمیتونه منو درک کنه؟؟؟دیگه نمیتونم بریدم...

| | وندا |

دختر یعنی، تحملـے پایدار

یک دنیــــــا...

از سیبــے   گفتــــ

کـــہ من چیـــدمــ...


ولی هیچ کس نگفت...

نشان عشــــــق...

سیب  ســـرخے  شد...

که مـــن بہ آدمــــ دادم..

| | وندا |

| | وندا |
خسته ام
از این دلداری های مجازی
دلم شانه های حقیقی میخواهد!

| | وندا |
در زندگی من اتفاق هایی همیشه می افتند حتی وقتی دستشان را میگیرم
دلت برای من نسوزد ؛ من عادت کرده ام که همیشه دستی چوب لای چرخ آرزوهایم بگذارد !

| | وندا |

در وصف حالم همین سه کلمه کافیست : لبخندم درد میکند !

| | وندا |
خدایــــــا شفــــــــا بده
بنده های سالمت را شفا بده
کسانی را شفا بده که خیال میکنند هنوز دنیا بدون آنها نمیچرخد
کسانی را شفا بده که خیال می کنند مریض نخواهند شد هرگز
کسانی را که روحشان خیلی مریض است...

| | وندا |

سکوت گورستان را میشنوی ؟
دنیا ارزش دل شکستن ندارد !

| | وندا |

بچه ها خیلی به دعاتون احتیاج دارم...

یه بچه ی کوچولو در حال مرگه علاجش فقط دعاس ازتون خواهش میکنم واسش دعا کنید ممنون...


| | وندا |

مَن هَمینَم

نَه {چشمآטּ آبــﮯ} دارَم

نه {کفشهآﮮ پآشنِه بُلنَد}

هَمیشِه  {کتآنـــ ــﮯ} مـﮯ پوشَم

روی {چَمَن هآ} غَلت میزَنَم

{عِشوه ریختَن} رآ خوب یادَم نَداده اَند

وَقتـﮯ اَز کِنارَم رَد میشوﮮ

بوﮮ {اُدکُلنَم} مَستت نمیکُند

نگرآטּ پآک شدטּ {رُژ لَب} و {ریملَم} نیستَم

{لآک نآخن} هآیم اَز {هزآر مترﮮ} داد نمیزَند

گآهـﮯ اَز فَرط غُصّه {بلنَد} دآد میزَنم

{خدآیَم} رآ بآ {تَمآم دُنیآ} عَوض نمیکُنم

و {بَعضـﮯ} آدم هآﮮ اَطرافَم 

رآ هَم بآ {تَمآم دُنیآ} عَوض نمیکُنم

شَبهآ پآیه پَرسه زَدن دَر {خیآبآטּ} و {مهمآنـﮯ} نیستَم

بَلد نیستَم تآ صُبح پآﮮ {گوشـﮯ} پِچ پِچ کُنم

وَ بگویَم {دوستَت دآرَم} وقتـﮯ حتـﮯ

به تِعدآد حروف دوستَت دآرَم هَم ، {دوستَت ندآرَم}

وَلـﮯ اَگر بگویَم دوستَت دآرَم ،

دوست دآشتَنم
 
        زیباست ورویایی
 
من همینم وندا...

| | وندا |
Shik Them